شواهد درباره به کارگیری پهپاد‌های ایران هم در منطقه و هم در جنگ اوکراین در حال افزایش است

حکومت ایران همچنان انکار می‌کند، اما شواهد در حال افزایش است. پهپادهای ایران هم در منطقه و هم در جنگ بیرحمانه روسیه علیه اوکراین استفاده می‌شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از ایرنا، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ادعا کرد شواهد درباره بکارگیری پهپادهای ایران در منطقه و اوکراین در حال افزایش است.

رابرت مالی (راب مالی) نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مذاکره کننده ارشد هسته ای واشنگتن در مذاکرات غیرمستقیم با ایران که در منطقه غرب آسیا به سر می برد، پس از دیدارش با معاون وزیر خارجه عمان که آن را “عالی” خواند، این ادعا را مطرح کرد.

این مقام وزارت خارجه امریکا ادعای آژانس اطلاعات دفاعی درباره استفاده روسیه از پهپادهای ایران در جنگ اوکراین را بازنشر و مدعی شد: حکومت ایران همچنان انکار می‌کند، اما شواهد در حال افزایش است. پهپادهای ایران هم در منطقه و هم در جنگ بیرحمانه روسیه علیه اوکراین استفاده می‌شوند.

Share