استاد اقتصاد دانشگاه تهران؛ محل هزینه کرد مولدسازی مبهم است

در «مولدسازی» ۵ درصد از اموال فروش رفته صرف کسانی می‌شود که در زمینه فروش آن نقش داشتند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حسن سبحانی، اقتصاددان با بیان اینکه در وهله اول نگران نحوه هزینه کرد پول حاصل از مولدسازی نیستم، چون روال هزینه کرد در کشور براساس ندانم کاری است، گفت: ۵ درصد از این اموال فروش رفته قرار است صرف کسانی شود که در زمینه فروش آن نقش داشتند!

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با «نود اقتصادی» گفت: محل هزینه کرد مولدسازی مبهم است، برای مولدسازی نظامات شهرسازی و تراکم نادیده گرفته می‌شود.

Share