حقوق بهمن‌ ماه و عیدی بازنشستگان کشوری واریز شد

نعمت الله ترکی‌، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از واریز حقوق بهمن‌ماه و عیدی بازنشستگان کشوری خبر داد. پرداخت زود هنگام یادشده‌، پیشتر بی سابقه بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،، نعمت الله ترکی‌، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: روز گذشته حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق به حساب این عزیزان واریز شده که پرداخت زود هنگام یادشده‌، پیشتر بی سابقه بوده است.

وی گفت: علاوه بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان؛ پانصد هزار تومان نیز برای عائله مندی و به ازای هر فرزند تحت تکفل ۲۰۰ هزار تومان تحت عنوان عیدی واریز شد.

Share