تمامی میادین شهر کلاچای به سیستم روشنایی مجهز می شود

با ابتکار شهردار کلاچای و همراهی اعضای شورا تمامی میادین شهر کلاچای به سیستم روشنایی مجهز می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با ابتکار شهردار کلاچای و همراهی اعضای شورا تمامی میادین شهر کلاچای به سیستم روشنایی مجهز می شود.

مهدی رشاد در همین رابطه گفت: در حال‌حاضر میادین ام الشهدا، شهید خانعلی زاده و بسیج مشمول اجرای پروژه سیستم روشنایی قرار گرفتند.

به گفته شهردار کلاچای به تدریج سایر میادین نیز طی یک بازه زمانی مشخص به سیستم روشنایی مجهز خواهد شد.

Share