تبدیل ساختمان فرهنگ و هنر به موزه هنرهای صنایع دستی و موزه خوراک رشت

ساختمان فرهنگ و هنر

در راستای بهره مندی از ظرفیت شهر خلاق خوراک و زمینه‌سازی برای ثبت شهر رشت به عنوان شهر جهانی صنایع دستی، ساختمان فرهنگ و هنر که تاکنون محل استقرار سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت بوده به موزه هنرهای صنایع دستی و موزه خوراک تبدیل می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با دستور یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت و در راستای بهره مندی از ظرفیت شهر خلاق خوراک و زمینه‌سازی برای ثبت شهر رشت به عنوان شهر جهانی صنایع دستی، ساختمان فرهنگ و هنر که تاکنون محل استقرار سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت بوده به موزه هنرهای صنایع دستی و موزه خوراک تبدیل می‌شود.

لازم به ذکر است، رشتی دوزی، خراطی، البسه محلی، منبت چوب، معرق چوب، سفال، سرامیک و تولیدات چرمی دست دوز از جمله صنایع دستی به شمار می‌روند که در موزه فرهنگ و هنر جانمایی خواهند شد.

Share