«اردشیر شهریزاد» مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستانه اشرفیه شد

با حکم محمدتقی آشوبی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر اردشیر شهریزاد به عنوان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستانه اشرفیه منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، طی حکمی از سوی محمدتقی آشوبی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر اردشیر شهریزاد به عنوان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستانه اشرفیه منصوب شد.

شهریزاد مدیر شبکه بهداشت و درمان و رییس مرکز بهداشت شهرستان لنگرود و مدیر شبکه بهداشت و درمان و رییس مرکز بهداشت شهرستان سیاهکل را در کارنامه مدیریتی خود را دارد.

پیش از این، دکتر محمدرضا محدث رحیم آبادی عهده دار این مسوولیت بود.

Share