اخطار دادگستری به دستگاه های اجرایی گیلان | اموالتان را سامانه ثبت اسناد ثبت کنید

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان گفت: تشکیل پرونده قضایی برای دستگاه‌هایی اجرایی که تاکنون اموالشان را سامانه ثبت اسناد کشور ثبت نکرده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در هشتمین نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم استان که به ریاست رئیس کل دادگستری گیلان برگزار شد گفت: تاکنون از ۴۹ دستگاه اجرایی استان، ۳۲ دستگاه اموال خود را معرفی نموده و سند تک برگی برایشان صادر شده است و مابقی دستگاه‌ها اقدامی نکرده اند.
احمد آقایی افزود: مدیران دستگاه‌هایی که تاکنون اموال خود را معرفی ننموده‌اند مصداق ترک فعل بوده و برای آنان در دستگاه قضایی پرونده تشکیل خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به حدنگاری ۲۳۰ هکتار اراضی منابع طبیعی در جوبن رودبار گفت: منابع طبیعی باید با توجه به تصرفات و مستثنیات مردم، نسبت به حدنگاری عرصه این منطقه بازنگری کند تا پس از آن سازمان ثبت اسناد نسبت به صدور سند آنان اقدام کند.

Share