گزارش تصویری دیدار تیمهای ملوان و پیکان

ملوان انزلی توانست در ادامه روزهای خوبش با تک گل سهیل فداکار روی پاس مهدی مومنی با یک گل مهمانش، پیکان را شکست دهد.

ملوان انزلی توانست در ادامه روزهای خوبش با تک گل سهیل فداکار روی پاس مهدی مومنی با یک گل مهمانش، پیکان را شکست دهد.

Share