پلمب کارگاه چوب بری در لشت نشا پس از چندین بار تخلف

یک گارگاه چوب بری در یکی از روستا‌های بخش لشت نشا به دلیل تخلف مکرر صاحبش تعطیل شد.ماموران یگان حفاظت ۲۴ اصله درخت برش خورده از نوع توسکا و یک استر هیزم به ارزش ۳ میلیون تومان را در بازرسی از این کارگاه کشف و به اداره منابع طبیعی منتقل کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رشت گفت: با اجرای طرح تشدید مقابله با قطع غیرمجاز و قاچاق چوب‌های جنگلی و با گزارش همیاران طبیعت، یک گارگاه چوب بری در روستای فخرآباد بخش لشت نشا شهرستان رشت به دلیل قطع غیرمجاز و بی رویه درختان جنگلی در این منطقه پلمب شد.

بیژن کاظمی با اشاره به سابقه تخلف متعدد صاحب این کارگاه چوب بری در خصوص قطع غیرمجاز چوب‌های جنگلی، افزود: ماموران یگان حفاظت ۲۴ اصله درخت برش خورده از نوع توسکا و یک استر هیزم به ارزش ۳ میلیون تومان را در بازرسی از این کارگاه کشف و به اداره منابع طبیعی منتقل کردند.

وی گفت: صاحب این واحد چوب بری به مرجع قضایی معرفی شد.

پی نوشت: استر(STERE ) مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل ۶درصد متر مکعب محسوب میشود.

Share