پاسخ معاون قوانین مجلس به درخواست کوچکی نژاد؛

قابل توجه دارندگان املاک نسقی؛ قانون انشعابات موقت تا پایان سال ۱۴۰۱ ادامه دارد

به استناد بند “ی” تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب،برق، تلفن، فاضلاب و گاز و ماده ۵ آیین نامه اجرایی آن،متقاضیان برقراری انشعابات که فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار باشند تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی صلاح صرفا نسبت به برقراری انشعابات موقت استحقاق دارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، پس از مکاتبه جبار کوچکی نژاد نماینده رشت و خمام با پورسید معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در رابطه با تفسیر تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۱ رای زیر صادر شده است:

به استناد بند “ی” تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و ماده ۵ آیین نامه اجرایی آن،متقاضیان برقراری انشعابات که فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار باشند تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی صلاح صرفا نسبت به برقراری انشعابات موقت استحقاق دارند و دستگاه های مسئول ارائه خدمات با رعایت شرایط مندرج در قانون می توانند فارغ از زمان ساخت مستحدثات غیرمجاز نسبت به برقراری غیر دائم خدمات عمومی موضوع قانون با دریافت هزینه های مربوط طبق تعرفه های قانونی اقدام نمایند. مشروط به اینکه برقراری انشعابات حقی برای مشترک ایجاد نمی کند. بنابراین مفاد ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب،برق،تلفن،فاضلاب و گاز که مقرر می دارد: (خدمات موضوع این آیین نامه صرفا به ساخت و سازهایی که قبل از لازم اجرا شدن قانون صورت گرفته است ارایه می شود…) در سال ۱۴۰۱ به دلیل حاکم بودن قانون بودجه لازم الاجراء نیست.

Share