«سعید محمد» مشاور رئیس بنیاد مستضعفان شد

سعید محمد

طی حکمی از سوی فتاح، «سعید محمد»، مشاور رئیس بنیاد مستضعفان شد. در متن این حکم انتصاب آمده است: «با عنایت به مراتب تخصص، شایستگی و تجارب ارزنده، جنابعالی را به عنوان «مشاور رئیس بنیاد» منصوب می‌نمایم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سید پرویز فتاح با صدور حکمی، سعید محمد را به عنوان مشاور رئیس بنیاد مستضعفان منصوب کرد.

در متن این حکم انتصاب آمده است: «با عنایت به مراتب تخصص، شایستگی و تجارب ارزنده، جنابعالی را به عنوان «مشاور رئیس بنیاد» منصوب می‌نمایم.

امید است با استعانت از خداوند متعال و استفاده از تمامی ظرفیت‌های بنیاد در اجرای سیاست‌ها و انجام امور محوله موفق و موید باشید».

Share