دستور وزیر کشور برای بررسی فیش حقوقی نجومی دختر عضو شورا | استعفای دختر دهه هشتادی

وزیر کشور به معاون عمرانی وزارت کشور دستور داد مسایل مطرح شده درباره فیش حقوقی یکی از اعضای دفتر عضو شورای شهر تهران را بررسی و نتیجه را گزارش کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، احمد وحیدی وزیر کشور روز دوشنبه از مهدی جمالی‌نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور خواست این موضوع را به دقت و براساس مرّ قانون بررسی و نتیجه را در اسرع وقت گزارش کند.

در روزهای اخیر انتشار فیش حقوقی ۳۳ میلیون تومانی فرزند نرگس معدنی پور یکی از اعضای شورای شهر تهران که مسئولیت دفتر وی را نیز بر عهده دارد، خبرساز شد.

استعفای دختر دهه هشتادی عضو شورای شهر تهران از مسئول دفتری مادرش

علیرضا نادعلی در گفت وگو با ایسنا، با اعلام خبر استعفای دختر عضو شورای شهر تهران که بعنوان مسول دفتر او فعال بود، گفت: از دو روز قبل بحث استعفای این فرد مطرح بود و نهایتا امروز این استعفا تقدیم رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر شد.

وی با بیان اینکه عضو شورای شهر تهران خود را موظف به رعایت قانون تعارض منافع دیده است گفت: قانون فصل‌الخطاب است و به همین دلیل استعفای دختر این عضو شورای شهر پذیرفته شده است.

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه این فرد مدتی در دفتر این عضو شورای شهر بعنوان مسئول دفتر فعال بوده است.گفت: امروز استعفای دختر این عضو شورای شهر تقدیم رئیس کمیسیون فرهنگی شورا (مادرش) شد.

 

Share