(تصاویر) نمایشگاه خودرو توکیو ۲۰۲۳

نمایشگاه خودروی توکیو ۲۰۲۳ در پایتخت ژاپن آغاز به کار کرده است.

نمایشگاه خودروی توکیو ۲۰۲۳ در پایتخت ژاپن آغاز به کار کرده است.

Share