در جلسه هیات ممیزه دانشگاه صورت گرفت؛

ارتقای مرتبه علمی ۳ عضو هیات علمی دانشگاه گیلان+ اسامی اساتید

ششمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه گیلان از دوره جدید در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد که در این نشست با ارتقای مرتبه علمی سه عضو هیات علمی دانشگاه به شرح زیر موافقت به عمل آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ششمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه گیلان از دوره جدید در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد که در این نشست با ارتقای مرتبه علمی سه عضو هیات علمی دانشگاه به شرح زیر موافقت به عمل آمد.

– دکتر فرشید مهردوست، عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی ارتقا به مرتبه استادی

– دکتر مرجان عباسی، عضو هیات علمی دانشکده فنی ارتقا به مرتبه دانشیاری

– دکتر حسام روحی، عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان ارتقا به مرتبه دانشیاری

Share