مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان اعلام کرد:

نظارت بر اجرای کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق ادارات و صنایع ادامه دارد

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان بر استمرار روند کاهش مصرف برق ادارات و صنایع در فصول غیرپیک تاکید کرد و افزود: چنانچه کاهش و مدیریت مصرف بهینه برق اجرایی نشود، ممکن است نیروگاه‌ها به دلیل کمبود گاز در کشور از مدار خارج شده و دچار وقفه در تولید شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمدتقی مهدیزاده، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان بر استمرار روند کاهش مصرف برق ادارات و صنایع در فصول غیرپیک تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: با فرا رسیدن فصل سرد سال و افزایش مصرف گاز، نیروگاه‌های سوخت فسیلی با مشکل کمبود گاز مواجه شده و متعاقبا توان تولید برق کاهش پیدا خواهد کرد.

مهدیزاده افزود: چنانچه کاهش و مدیریت مصرف بهینه برق اجرایی نشود، ممکن است نیروگاه‌ها به دلیل کمبود گاز در کشور از مدار خارج شده و دچار وقفه در تولید شوند که این مساله تبعات بسیاری به دنبال خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان گفت: براساس مکاتبه وزارت کشور و باتوجه به اهمیت موضوع، شرکت‌های گاز، برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق استان، وظیفه پایش دقیق مصارف بهینه انرژی استان را به طور مداوم و مستمر بر عهده داشته و در صورت‌عدم توجه جدی دستگاه‌های مسئول به کاهش مصرف تا سقف تعیین شده، شرکت‌های گاز و برق استان با اخطار قبلی نسبت به قطع گاز و برق مشترکین پرمصرف اقدام میکنند.

مهدیزاده تاکید کرد: کاملا ضروری است مشترکین بخش‌های مختلف در مدیریت مصرف برق و گاز همت کنند و مشترکین اداری و صنعتی باید درخصوص کاهش مصرف برق نسبت به مصرف هفته دوم آذر ماه سال جاری، به میزان حداقل ده درصد اقدامات لازم را انجام دهند.

وی در پایان تقدیر مجدد از مشترکین استان و همراهی مسئولین و دستگاه‌های اجرای در گذر موفق از پیک تابستان، اظهار داشت: برنامه ریزی‌های دقیق و برنامه‌های عملیاتی مدونی همچون تابستان سالجاری از سوی شرکت توانیر و توزیع برق گیلان برای عبور بدون خاموشی و مشکل از فصل زمستان نیز تهیه و در حال اجرا است و امیدواریم بتوانیم با تعامل و همکاری مشترکین در سطح استان بتوانیم تامین کنند برق مطمئن و پایدار برای گیلانی‌های گرامی باشیم.

Share