مداحی: زن، زندگی، نجابت با صدای ابوذر بیوکافی

مداحی جدید حاج ابوذر بیوکافی با عنوان “مادر ما ماه نجابته” را می‌توانید از اینجا مشاهده و دانلود کنید.

مادر ما ماه نجابته
مادر ما روح محبته
مادر ما بانوی بی‌بدیل و ریحانه‌ی خلقته
این که زن، زندگیه
این که زن برا یه نسل معلم بندگیه
هزار و چارصدساله که داریم می‌گیم
زن، زندگی، محبت، مایه‌ی رحمته
زن، زندگی، نجابت، راه سعادته

به زندگی زن مادر ما معنا داد
به بنده‌ی خدا شدن مادر ما معنا داد

 

Share