علوی نیروهای نزدیک به اعضای شورا را برکنار کرد|سرپرست شهرداری از هرگونه عزل و نصب خودداری کند

رئیس شورای شهرستان رشت گفت: به سرپرست توصیه می‌کنم که تا تعیین و تکلیف رای قطعی بازگشت شهردار توسط دیوان عدالت اداری یا انتخاب شهردار جدید از هر گونه عزل و نصب ها جلوگیری کند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جلسه فوق العاده شورای شهر رشت با دستور انتخاب سرپرست شهرداری رشت برگزار و یوسف یزدانی با ۹ رای به عنوان سرپرست انتخاب شد.

محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای رشت پس از انتخاب یزدانی توسط شورا به عنوان سرپرست شهرداری رشت اظهار کرد: سرپرست شهرداری رشت باید با تلاش شبانه روزی در راستای رفع مشکلات و پیشبرد اهداف حوزه مدیریت شهری تلاش کند.

مجید عزیزی به قرائت رای بدوی دیوان پرداخت و گفت: ریاست شورا به نیابت از شورا وکیل گرفتید که بدون اطلاع ما بود و برای همین شکایتی را در این خصوص مطرح کردیم.

رئیس شورای شهرستان رشت گفت: به سرپرست توصیه می‌کنم که تا تعیین و تکلیف رای قطعی بازگشت شهردار توسط دیوان عدالت اداری یا انتخاب شهردار جدید از هر گونه عزل و نصب ها جلوگیری کند.

نادر حسینی دیگر عضو شورای شهر رشت گفت: امروز به علت ثبات مدیریتی و انتخاب سرپرست در جلسه شورا شرکت کردیم و از سرپرست شهرداری میخواهیم که عزل و نصبی انجام دهد.

وی افزود: اگر شهردار عزل و نصب انجام دهد، چون مدیریت بلند مدتی دارد می تواند اما در دوران سرپرستی  و درحالی که هنوز حکم نهایی دادگاه نیامده است، عزل و نصب ها انجام نشود.

علوی نیروهای نزدیک به اعضای شورا را برکنار کرد

هادی رمضانی دیگر عضو شورای شهر رشت نیز در جلسه گفت: در جلسه استیضاح ۸ رای موافق بود اما ۴ نفر از همکاران گفتند که ما رای ندادیم.

وی افزود: میگویند دو پاکت چاپ شده درحالیکه از این چاپ ها بسیار اتفاق می افتد!

رمضانی با تائید ناراحتی مردم از عملکرد شورا یادآور شد: ریاست شورا بعد از بازگشت علوی به شهرداری نامه زدند که تا تعیین و تکلیف رای قطعی عزل و نصبی صورت نگیرد اما آقای علوی توجهی نکرد و هر نیرویی که به اعضای شورا نزدیک بود را از سمتش برکنار کرد.

وی گفت : اینطور که می گویند سیاسیون مشکل دار وارد مشورت شده اند درست نیست، ما پیش هر کسی که رفتیم نماینده مجلس بود و با رای مردم به مجلس رفته است.

Share