صدور قرار نظارت قضایی برای یک عضو شورا در چوکام

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمام از صدور قرار نظارت قضایی برای یک عضو شورای اسلامی در بخش چوکام شهرستان خمام خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمام از صدور قرار نظارت قضایی برای یک عضو شورای اسلامی در بخش چوکام شهرستان خمام خبر داد.
حامد اصیلی، افزود: پرونده متهم به‌دلیل دریافت رشوه درحال رسیدگی بوده و ضمن صدور قرار وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی توسط اکبر طاهرزاده «بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب خمام»، حکم نظارت قضایی صادر گردیده است.
وی با بیان اینکه قرار مذکور برای ۶ ماه بوده و متهم بر این‌اساس نمی‌تواند تا تعیین‌تکلیف پرونده در شورا فعالیت داشته باشد، تصریح کرد: این‌مساله اخیراً به فرمانداری خمام ابلاغ گردیده، تا عضو علی‌البدل با انجام تشریفات لازم جایگزین شود.

Share