شهرام ناظری در بیمارستان بستری شد

شهرام ناظری ،خواننده موسیقی ایرانی به دلیل آنچه ناراحتی قلبی عنوان شده است، در بیمارستان بستری شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهرام ناظری خواننده ایرانی در پی کسالت قلبی در بخش مراقب‌های ویژه بیمارستان بستری شد.

این خبر را خانه موسیقی اعلام کرده و آورده است: «شهرام ناظری خواننده ایرانی در پی کسالت قلبی در بخش مراقب‌های ویژه بیمارستان بستری شد.»

این هنرمند آواز، متولد سال ۱۳۲۸ است.

ناظری پیشتر در سال ۹۷ هم به دلیل عفونت ریه در بیمارستان بستری شده بود که چند روز بعد، با رفع این مشکل از بیمارستان مرخص شد.

Share