سه انتصاب در شهرداری رشت؛ یوسف یزدانی تغییرات در شهرداری را کلید زد

با حکم سرپرست شهرداری رشت «ناصر عطایی» به عنوان سرپرست معاون مالی اقتصادی، «محمدرضا فروتن» به عنوان سرپرست اداره ارتباطات و امور بین‌الملل و «محمدرضا کاظمیان» به عنوان سرپرست منطقه ۲ منصوب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با حکم سرپرست شهرداری رشت «ناصر عطایی» به عنوان سرپرست معاون مالی و اقتصادی، «محمدرضا فروتن» به عنوان سرپرست اداره ارتباطات و امور بین‌الملل و «محمدرضا کاظمیان» به عنوان سرپرست منطقه ۲ منصوب شدند.
پیش از این مجتبی ماه پسند معاونت مالی و اقتصادی، لاله طالبی سرپرست اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری رشت و طیبه بینا نیز سرپرستی منطقه ۲ را برعهده داشت.
یزدانی ۱۷ آذر به عنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب شد.

 

 

Share