ثبات وضعیت رنگبندی شهرهای کشور

رنگ بندی نقشه کرونایی کشور در پایان هفته دچار تغییراتی شد، اما تعداد شهرهای آبی رنگ، بدون تغییر باقی ماند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته های گذشته صفر بوده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از ۳ به ۲ شهر کاهش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۹۴ به ۹۵ شهر رسید و تعداد شهرهای با وضعیت آبی نیز در عدد ۳۵۱ شهر ثابت ماند.

🔴قرمز: ۰ شهر
🟠نارنجی: ۲ شهر
🟡زرد: ۹۵ شهر
🔵آبی: ۳۵۱ شهر

Share