بازگشت اعضای قبلی شورای شهر پیربازار به شورا با رای شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری!

شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری رای شعبه ۴۵ دیوان را باطل کرد؛ تا آقایان کمیل حسینی، مهرشاد پورنوروز، جعفر قربان زاده و جعفر دوستی به شورای شهر باز گردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اواسط آبان ماه گذشته طی شکایت مطرح شده از سوی منتخبین ششمین دوره‌ی انتخابات شورای اسلامی شهر پیربازار شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری رای به تغییر اعضای شورای شهر پیر بازار داده بود.

دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت مطرح شده از هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر پیربازار، رای به ورود دستور موقت درخواستی، مبنی بر جلوگیری از حضور اعضای جایگزین در جلسات شورای شهر پیر بازار و حضور خواهان شکایت به عنوان اعضای اصلی تا تعیین تکلیف نهایی در دیوان عدالت اداری صادر کرد.

اما سه شنبه هفته جاری ۱۵ آذر ماه شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری رای به بازگشت کمیل حسینی، مهرشاد پورنوروز، جعفر قربان زاده و جعفر دوستی داد.

شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن مراتب ذکر شده در رای شعبه ۴۵ و نظریه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور و بر مبنای نظر هیئت نظارت شهرستان رشت و هیئت عالی نظارت استان و استناد و مدارک ارائه شده از سوی نهادی نظارتی و اجرایی و به استناد ماده ۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ صمن نقض دادنامه شعبه بدوی دیوان حکم رد شکایت را صادر و آقایان کمیل حسینی، مهرشاد پورنوروز، جعفر قربان زاده و جعفر دوستی به شورای شهر بازگشتند.

پیربازار از توابع بخش مرکزی شهرستان رشت دارای ۱۷ هزار نفر جمعیت، در دور ششم دچار چالش‌های متعدد در رابطه با انتخاب شهردار و شورا بوده است.

گفتنی است، شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری چند روز پیش حکم دیگری درباره مدیریت شهری رشت صادر کرده بود.

Share