امداد خودرو انزلی_یدکش نیسان انزلی _مکانیک سیار انزلی _ ۰۹۱۱۳۴۰۰۱۰۷

شرکت امدادخودرو سراسری پارسیان خزر دفتر استان گیلان از جمله فعالیت این مجموعه به جهت درخواست شما مبنی بر امدادخودرو در خدمتگذاری میباشد.