به درخواست مردم و مسئولان درباره ثبات در مدیریت شهری توجهی می شود؟

ناتوانی شورا در برآورده کردن انتظارات مردم با ایجاد شکاف در مدیریت شهری رشت

فراموش نکنیم که عملکرد ضعیف اعضای شورا و ناتوانی آنها در برآورده کردن انتظارات مردم خود به خود بر مشارکت شهروندان در امور شهری نیز تاثیرگذار بوده و چه بسا که سبب کاهش مشارکت در انتخابات نیز شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در یادداشت دریافتی آمده است:

نخبگان به عنوان یکی از مؤثرترین اقشار جامعه در ابعاد مختلف برای ایجاد یک جامعه مترقی محسوب می‌شوند که کمرنگ شدن نقش آفرینی آنان در حوزه مشاوره و اجرایی عملاً روزمرگی را عایده آن دیار می‌کند.

نکته مهم نقش بی‌بدیل نخبگان در حوزه مطالبه‌گری و ارتقای سطح مطالبات مردم برای ایجاد اتفاقات ماندگار در جامعه می‌باشد که مثال‌های عینی بسیاری از این کمکاری به واسطه حضور برخی چهره‌های بعضاً کوچک‌تر از جایگاه، در کرسی مسئولیت‌های مختلف مدنی، نقنینی، شورایی و اجرایی هستیم.

از همین روست که طی دوره های اخیر شاهد این هستیم، بحران اقتصادی، برخی سوءمدیریت ها و حاکم بودن فضای ناامیدی بر جامعه سبب قهر نخبگان با انتخابات شورای اسلامی شهر شده است. چراکه کارشناسان معتقد هستند که بی تفاوتی و قهر معتمدین و نخبگان یک جامعه نسبت به امور اجتماعی، خطر بزرگی برای جامعه است.
در طرف دیگر استفاده نادرست از تعاریف نخبگی منجربه مشورت‌پذیری برخی از چهره‌های نامبرده در بالا از افرادی می‌شود که به جای تشویق آنان از مسائل دم دستی، هیزم در آتش نفاق و تفرقه انداخته تا آنان را دلخوش به چند باریکلای جمع کوچکتر کنند و در این حالت هزینه سنگی بر روی دست شهر می‌گذارند که اختلافات شورای اسلامی شهر رشت و مجموعه مدیریتی شهرداری نشأت گرفته از همین رویکرد است.

در تبیین بیشتر نقش مشورتی نخبگان می‌توان به برخی از لوایح و طرح‌هایی اشاره کرد که رویکرد مثبت و منفی آن نمایانگر چهره‌ای از یک منطقه در ابعاد ملی و فراملی است که مصداق دیگر آن همین شهر خلاق است که با استفاده از ظرفیت مشورتی نخبگان فراهم شده و پای یونسکو را به رشت باز کرد.
نخبگان به ذاته با توجه به رویکرد تکلیف گرایی خود در امور مشورتی در حین اجرا نقش نظارتی از خود ایفا کرده و عملاً احتمال شکست در طرح را به کمترین حد خود می‌رسانند و همین رویه نقش آنان را در امور اجرایی برخی پروژه‌های مترقی، در میدان عمل، پررنگ‌تر از برخی مجریان می‌کند که گاهی این تصویر به مذاقشان ناخوشایند بوده و بانی اختلافاتی از جنس تهدید برای آن‌ها می‌شود.

درحالی که جامعه با بحرانهای مختلفی رو به روست و عملکرد شوراها طی سالهای اخیر نیز نتوانسته رضایت اکثریت مردم را فراهم آورد، از اعضای شورا به عنوان پارلمان محلی انتظار می رود که به جای کوبیدن بر طبل اختلافات بر همگرایی و همدلی برای پیشبرد امور شهری تاکید نمایند.

در روزهایی که رشتوندان با مشکلات ریز و درشتی دست و پنجه نرم می کنند، کوچکترین انتظار از نمایندگان آنها در شورای شهر رشت این است که با فراموش کردن اختلافات گذشته همانگونه که بزرگان استان نیز برآن تاکید دارند برای بهبود اوضاع و باز کردن گرهی از مشکلات مردم دست در دست شهردار بدهند.

فراموش نکنیم که عملکرد ضعیف اعضای شورا و ناتوانی آنها در برآورده کردن انتظارات مردم خود به خود بر مشارکت شهروندان در امور شهری نیز تاثیرگذار بوده و چه بسا که سبب کاهش مشارکت در انتخابات نیز شود.

با این تفاسیر مردم در گیلان به خصوص در رشت نقش نخبگان و شورای مشورتی و افراد نزدیک به شورانشینان را هم تراز با خود اعضای شورا در ایجاد شکافی که رشت را از برنامه های حتی روزمره خود عقب انداخته سهیم دانسته و به اقتضای شرایط پرسشگر می‌کنند.

Share