با مشارکت ۴۶ درصدی

انتخابات بازرسی خانه مطبوعات گیلان به دور دوم کشیده شد

از ۴۳۵ عضو خانه مطبوعات استان گیلان در انتخابات امروز بازرسان ۱۹۸ نفر از اعضای خانه مطبوعات شرکت کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های استان گیلان گفت: برگزاری مجمع عمومی سالیانه این موسسه به دور دوم کشیده شد.
میلاد ابراهیمی با اشاره به برگزاری انتخابات بازرسی خانه مطبوعات استان گیلان بیان کرد:مجمع عمومی عادی سالیانه خانه مطبوعات در نوبت اول با دستور جلسه برگزاری انتخابات بازرسان، گزارش مالی هیئت مدیره و عملکرد هیئت مدیره برگزار شد.
وی از مشارکت ۴۶ درصدی اعضای خانه مطبوعات گیلان در انتخابات بازرسان خبر داد و افزود: از ۴۳۵ عضو خانه مطبوعات استان گیلان در انتخابات امروز بازرسان ۱۹۸ نفر از اعضای خانه مطبوعات شرکت کردند که به حد نصاب نرسید و به دلیل عدم شرکت ۵۰ درصدی اعضای خانه مطبوعات به دور دوم کشیده شد.
گفتنی است، زمان برگزاری دور دوم متعاقبا اعلام می شود.

Share