گزارش تصویری راهپیمایی اعلام برائت از اغتشاشگران در رشت

خاطره احمدی نژاد: مردم نمازگزار بعد از نماز جمعه، با برگزاری راهپیمایی انزجار خود را از استکبار نشان داده و از اغتشاشگران اعلام برائت کردند.

خاطره احمدی نژاد: مردم نمازگزار بعد از نماز جمعه، با برگزاری راهپیمایی انزجار خود را از استکبار نشان داده و از اغتشاشگران اعلام برائت کردند.

Share