طی بازدید استاندار گیلان به همراه شهردار رشت از کودآلی تاکید شد؛

عباسی: تاخیرات در پروژه‌های پسماند به سرعت جبران گردد

اسدالله عباسی، استاندار گیلان طی بازدید از شرکت کودآلی گیلان و بررسی از روند اجرای پروژه‌ها، تاکید کرد که تاخیرات در پروژه‌های پسماند به سرعت جبران گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، استاندار گیلان به همراه شهردار رشت از شرکت کودآلی گیلان بازدید کرد.

اسدالله عباسی، استاندار گیلان به همراه سید امیر حسین علوی شهردار رشت، راضی مدیرکل خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مسعود کاظمی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت و دیگر مدیران شهری از شرکت کودآلی گیلان بازدید کرد.

استاندار گیلان طی بازدید و بررسی از روند اجرای پروژه‌ها، تاکید کرد که تاخیرات در پروژه‌های پسماند به سرعت جبران گردد.

Share