شاخص «امید به زندگی» ایران ۷۶ سال و بالاتر از “نُرم” جهانی

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، با بیان اینکه شاخص امید به زندگی ما از نُرم دنیا بالاتر آمده است، گفت: در حال حاضر شاخص امید به زندگی کشور میانگین حدود ۷۲، ۷۴ و ۷۶ سال است. این شاخص از نرم جهانی بالاتر است و نشان می‌دهد در این حوزه موفق بوده‌ایم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، دکتر محمد رئیس زاده در همایش بزرگداشت روز جهانی سالمند، اظهار کرد: در ارزیابی وضعیت بهداشت و درمان کشور شاخص امید به زندگی مهم است که در حال حاضر این شاخص در کشور ما وضعیت خوبی دارد. این شاخص در  سال ۱۹۷۹ در کشور ما ۵۵ سال و از نرم دنیا پایین تر بود. نُرم دنیا در آن زمان  ۵۸ و ۵۹ سال بود. در سال ۱۹۹۰ منحنی ما با منحنی دنیا تلاقی کرد و تقریبا به ۶۵ سال  رسید و در حال حاضر از نُرم جهانی بالاتر است.

رییس زاده با بیان اینکه با افزایش شاخص امید به زندگی، جمعیت سالمند نیز افزایش می‌یابد، ادامه داد: از جهات مختلف این نکته برایمان مثبت است اما در عین حالی که می‌تواند فرصت باشد تهدید و وابستگی نیز دارد. اینکه ما چطور  از این شاخص استفاده کنیم مهم است.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور افزود: نگاه ما به جمعیت پیر و سالمند نگاه معیوبی است و این نگاه معیوب در حالی است که وقتی فردی به سن پیری می‌رسد در واقع قهرمانی است که دوره‌های متعدد زندگی را سپری کرده است. نوع نگاه ما به پیری باید تغییر کند.

وی در پایان سخنان خود به لزوم آموزش “طب سالمندی” به تمام پزشکان و در تخصص‌های مختلف، تاکید کرد: هر پزشکی در رشته خود باید آن میزان کاری که مربوط به طب سالمندی است را آموزش ببیند. وزارت بهداشت و نظام پزشکی باید تمام افراد عضو خود را در حوزه طب سالمندی توانمند کنند. باید منابع این کار نیز دیده شود و بحث های قانونی آن ریل گذاری شود.

Share