سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه و مرکز بهداشت استان گیلان منصوب شد

با حکم سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سید محمود رضوانی به عنوان سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه و مرکز بهداشت استان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، طی حکمی از سوی دکتر حیدر علی بالو، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی  گیلان، دکتر سید محمود رضوانی به عنوان سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه و مرکز بهداشت استان منصوب شد.

دکتر رضوانی متخصص  بیهوشی و مراقبتهای ویژه است و  رییس مرکز بهداشت شهرستان سنندج، رییس مرکز بهداشت شهرستان رشت و معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه، مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها و جانشین معاون بهداشتی دانشگاه در ایام کرونا از جمله سوابق مدیریتی وی می‌باشد.

پیش از این، دکتر اسماعیل نورصالحی، عهده دار این مسوولیت بود.

 

Share