حقیقت کلیپ تخریب یک سازه در اراضی ملی شهرستان فومن

مراد قربان‌زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فومن از حقیقت کلیپ ارسالی در فضای مجازی در خصوص تخریب یک سازه در اراضی ملی شهرستان فومن خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فومن از حقیقت کلیپ ارسالی در فضای مجازی در خصوص تخریب یک سازه در اراضی ملی شهرستان فومن خبر داد.

مراد قربان‌زاده با بیان اینکه خانه‌ای چوبی در اراضی ملی روستای فوشه از توابع شهرستان فومن به تازگی توسط منابع طبیعی تخریب شده است، گفت: شخصی به نام مهدی مدنی علی رغم داشتن خانه و محوطه بزرگی در این شهرستان، خانه‌ای چوبی را به صورت غیر مجاز در اراضی ملی بنا کرده بود که منابع طبیعی در اجرای تکلیف قانونی خود آن را تخریب کرد.

وی با اشاره به اینکه این فرد، پدر معلول خود را به آن مکان برده و از پدرش می‌خواهد که هنگام تخریب بنا، داد و فریاد و آه و ناله نماید و خودش نیز از آن فیلم گرفته و برای کانال‌های خبری استان ارسال می‌نماید، اظهار داشت: وی با این کار قصد مظلومنمایی داشته در حالی که خود و پدرش صاحب زمین و خانه هستند و این خانه چوبی را جهت اجاره دادن غیر قانونی به مسافران جوان در اراضی ملی احداث کرده بودند.

Share