گزارش تصویری رونمایی از سنگ مزار و تندیس «امیرهوشنگ ابتهاج»

پریناز جهان مهمانی: سنگ مزار و تندیس «امیرهوشنگ ابتهاج» معروف به سایه در باغ محتشم رشت با حضور یلدا ابتهاج و جمعی از شهروندان نصب شد.

پریناز جهان مهمانی: سنگ مزار و تندیس «امیرهوشنگ ابتهاج» معروف به سایه در باغ محتشم رشت با حضور یلدا ابتهاج و جمعی از شهروندان نصب شد.

Share