گزارش تصویری آئین معارفه شهردار املش

ابوالفضل شکری: مراسم معارفه بهرام آریامنش به عنوان شهردار جدید املش با حضور حجت الاسلام صفری نمیانده رودسر و املش در مجلس؛ مختار رضایی فرماندار املش، حجت الاسلام رنجبر امام جمعه، خسرو آرنگ مدیرکل امور شهری و شوراها و جمعی از مسئولین محلی صبح روز یکشنبه برگزار شد.

ابوالفضل شکری: مراسم معارفه بهرام آریامنش به عنوان شهردار جدید املش با حضور حجت الاسلام صفری نمیانده رودسر و املش در مجلس؛ مختار رضایی فرماندار املش، حجت الاسلام رنجبر امام جمعه، خسرو آرنگ مدیرکل امور شهری و شوراها و جمعی از مسئولین محلی صبح روز یکشنبه برگزار شد.

Share