مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان اعلام کرد:

محکومیت میلیاردی یک شرکت تولید بتن در رشت

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: با شکایت یک شرکت صنعتی در رشت مبنی بر تقلب یک شرکت تولید بِتُن در این شهرستان و عرضه بِتُن آماده با کیفیت کم، رسیدگی به این موضوع در دستورکار این اداره کل قرار گرفت. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان بیان کرد که با شکایت یک شرکت صنعتی در رشت مبنی بر تقلب یک شرکت تولید بِتُن در این شهرستان و عرضه بِتُن آماده با کیفیت کم ، رسیدگی به این موضوع در دستورکار این اداره کل قرار گرفت.

مرتضی امینی با اشاره به احضار متهم به شعبه تعزیرات، افزود: مسئول شعبه پس از بررسی پرونده و اسناد، اتهام این شرکت را وارد دانست و صاحب این شرکت تولیدی را به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به شاکی خصوصی محکوم کرد که این حکم اجرا شد.

وی گفت: نخستین مهر تخلف هم بر روی پروانه کسب این واحد تولیدی زده شد.

Share