امینی خبر داد؛

مجازات ۲۱۲ میلیاردی برای یک شرکت حمل و نقل بین المللی به اتهام قاچاق خودرو کِشنده در آستارا

یک شرکت حمل و نقل بین المللی به اتهام قاچاق خودرو کِشنده در آستارا به مجازات ۲۱۲ میلیاردی محکوم شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مرتضی امینی مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: به دنبال ظن مامورین نیروی انتظامی شهرستان مرزی آستارا به یکدستگاه خودروی سنگین و متوقف نمودن خودروی مذکور با بررسی مدارک شناسایی و مالکیت خودرو مشخص شد که این خودرو قاچاق بوده و نهایتا پرونده متشکله به منظور رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی آستارا ارسال می‌شود، شعبه پس از بررسی و تحقیق و احراز قاچاق بودن وسیله نقلیه دستور توقیف آن را صادر و شرکت مزبور نیزعلاوه بر ضبط خودرو و ممانعت از فعالیت به مدت یکسال به پرداخت ۲۱۲ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.

Share