سامانه های موشکی و پدافندی نیروهای مسلح

مراسم رژه نیروهای مسلح صبح امروز پنجشنبه ۳۱ شهریورماه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در تهران برگزار شد.در این مراسم سامانه های موشکی و پدافندی نیروهای مسلح از مقابل جایگاه رژه رفتند.

مراسم رژه نیروهای مسلح صبح امروز پنجشنبه ۳۱ شهریورماه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در تهران برگزار شد.در این مراسم سامانه های موشکی و پدافندی نیروهای مسلح از مقابل جایگاه رژه رفتند.

Share