تصاویری از تخریب اموال عمومی در رشت

حریق یک باب مسجد در سبزه میدان و تخریب ۹ دستگاه خودروی امدادی شامل ۴ دستگاه خودروی آتش نشانی، ۴ دستگاه خودروی اورژانس و یک دستگاه اتوبوس سازمان انتقال خون تنها بخشی از خسارات وارده اعتراضات شب گذشته در رشت بوده است.

حریق یک باب مسجد در سبزه میدان و تخریب ۹ دستگاه خودروی امدادی شامل ۴ دستگاه خودروی آتش نشانی، ۴ دستگاه خودروی اورژانس و یک دستگاه اتوبوس سازمان انتقال خون تنها بخشی از خسارات وارده اعتراضات شب گذشته در رشت بوده است.

Share