تصاویری از بازدید وزیر ورزش و جوانان از سایت پروازی چاف

سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه حضور در گیلان، از سایت پروازی چاف و چمخاله بازدید کرد.

سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه حضور در گیلان، از سایت پروازی چاف و چمخاله بازدید کرد.

Share