رئیس جهاد کشاورزی گیلان عنوان کرد:

تخصیص اعتبار ۳۰ میلیاردی برای یکپارچه سازی اراضی شالیزاری گیلان

رئیس جهاد کشاورزی گیلان، با اشاره میزان اعتبارات ابلاغی سفر رئیس جمهور در حوزه آب و خاک، عنوان کرد: از این محل تاکنون ۳۰ میلیارد تومان برای طرح یکپارچه سازی اراضی شالیزاری تخصیص یافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، صالح محمدی، یکی از سیاست های سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان را اجرای طرح تسطیح، تجهیز و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری دانست و اظهار کرد: به دلیل سختی و صعوبت کار در عرصه های شالیزاری به دنبال ورود مکانیزاسیون هستیم.

وی با بیان اینکه هدفگذاری سازمان جهاد کشاورزی استان افزایش ضریب مکانیزاسیون در اراضی شالیزاری است، افزود: کاهش هزینه های تولید، افزایش تولید برنج، کاهش هدررفت آب، افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد زیرساخت های توسعه کشاورزی از مزایای طرح تجهیز و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در گفت وگوی خبری، با اشاره میزان اعتبارات ابلاغی سفر رئیس جمهور در حوزه آب و خاک، عنوان کرد: از این محل تاکنون ۳۰ میلیارد تومان برای طرح یکپارچه سازی اراضی شالیزاری تخصیص یافته است.

محمدی با بیان اینکه به دنبال برداشت محصول برنج طرح یکپارچه سازی را در سه نقطه استان آغاز کردیم، گفت: در بیش از ۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مطالعات اجرای طرح تجهیز و یکپارچه سازی انجام شده و به محض تخصیص اعتبار، اجرای طرح در دستور کار قرار خواهد گرفت.

Share