ببینید | از لحظه ورود مهسا امینی تا ایست قلبی و عملیات احیا

مشروح فیلم دوربین‌های مدار بسته پلیس از لحظه ورود مهسا امینی به مرکز تا انتقال وی به بیمارستان را ببینید. https://media.khabaronline.ir/d/2022/09/19/0/5746449.mp4

مشروح فیلم دوربین‌های مدار بسته پلیس از لحظه ورود مهسا امینی به مرکز تا انتقال وی به بیمارستان را ببینید.

Share