اجتماع بزرگ عزاداران اربعین حسینی در شهرستان لنگرود

ابوالفضل شکری: اجتماع بزرگ عزاداران اربعین حسینی در شهرستان لنگرود، جمعه ٢۵ شهریور ماه ١۴٠١ در گلزار شهدای گمنام ‌شهرستان لنگرود برگزار شد.

ابوالفضل شکری: اجتماع بزرگ عزاداران اربعین حسینی در شهرستان لنگرود، جمعه ٢۵ شهریور ماه ١۴٠١ در گلزار شهدای گمنام ‌شهرستان لنگرود برگزار شد.

Share