ابتکاری جالب از شهردار کلاچای برای زیباسازی شهری

شهردار کلاچای در همین راستا گفت: تمامی ادارات این شهر متناسب با فضای کاری همان اداره، مشمول زیباسازی قرار می‌گیرند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به همت مهدی رشاد شهردار شهر کلاچای و همراهی شورا، تمام دیوار ادارات کلاچای متناسب با همان اداره جهت زیباتر شدن شهر کلاچای از امروز مشمول زیباسازی قرار گرفتند.

شهردار کلاچای در همین راستا گفت: تمامی ادارات این شهر متناسب با فضای کاری همان اداره، مشمول زیباسازی قرار می‌گیرند.

«مهدی رشاد» این اقدام را در نوع خود بدیع و ابتکاری دانست که با استقبال و همراهی مدیران ادارات سطح شهر قرار گرفته است.

Share