گزارش تصویری مراسم روز عاشورا هیئت روضات الحسین(ع) رشت

الهه فلاح: ویژه برنامه روز عاشورا هیئت روضات الحسین(ع) رشت همراه با مراسم سوگواری، اقامه نماز ظهر عاشورا، آتش زدن خیمه ها و آیین دمام زنی برگزار شد.

الهه فلاح: ویژه برنامه روز عاشورا هیئت روضات الحسین(ع) رشت همراه با مراسم سوگواری، اقامه نماز ظهر عاشورا، آتش زدن خیمه ها و آیین دمام زنی برگزار شد.

Share