روسای کمیسیون‌های شورای شهر رشت شناخته شدند

با رای موافق اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورای رشت، ترکیب هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی شورای رشت در دومین سال از فعالیت شورای ششم این شهر انتخاب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورای رشت در ساختمان جلسات شورا برگزار شد که طی آن برای کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای رشت با رای موافق اعضای کمیسیون، حسن کریمی کرنق به عنوان رئیس، مهدی نوری هریس نائب رئیس و علیرضا تاج شهرستانی به عنوان منشی کمیسیون انتخاب شد.

برای کمیسیون برنامه و بودجه شورا، سید شمس شفیعی به عنوان رئیس، هادی رمضانی نائب رئیس و حسن کریمی کرنق به عنوان منشی کمیسیون توسط اعضای کمیسیون انتخاب شدند.

در کمیسیون عمران شورای رشت نیز مهدی نوری هریس، مسعود عباس‌نژاد و محمد حسین واثق کارگرنیا به ترتیب به عنوان رئیس، نائب رئیس و منشی این کمیسیون انتخاب شدند.

برای ریاست کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای رشت، علیرضا تاج شهرستانی و نادر حسینی اعلام کاندیداتوری کردند، که با رای موافق اعضای کمیسیون، علیرضا تاج شهرستانی به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی شورای رشت در سال دوم انتخاب شد و سید شمس شفیعی و کریمی کرنق به ترتیب به عنوان نائب رئیس و منشی این کمیسیون انتخاب شدند.

برای ریاست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای رشت، مسعود عباس‌نژاد و نادر حسینی کاندید شدند که با رای موافق اعضای کمیسیون، مسعود عباس نژاد به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی ترافیک انتخاب شد و مهدی نوری هریس و سید شمس شفیعی به ترتیب به عنوان نائب رئیس و منشی این کمیسیون انتخاب شدند.

هادی رمضانی، محمد حسین واثق کارگرنیا و مسعود عباس نژاد به ترتیب به عنوان رئیس، نائب رئیس و منشی کمیسیون توسعه پایدار شورای رشت انتخاب شدند.

Share