طبق مصوبه هیات دولت؛

تغییر ساعت کاری ادارات از سوم شهریور

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور اظهار داشت: طبق مصوبه هیات دولت، از سوم شهریور ساعت کار ادارات و موسسات همانند قبل خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سخنگوی صنعت برق کشور گفت: طبق مصوبه هیات دولت، از سوم شهریور ساعت کار ادارات و موسسات همانند قبل خواهد بود.

مصطفی رجبی مشهدی گفت: امسال با کاهش ساعت کار ادارات، شاهد کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق بودیم.

وی افزود: در جنوب کشور هنوز گرمای پایدار برقرار است و از مردم تقاضا می‌شود از ساعت ۱۲ تا ۱۸ و ۲۰ تا ۲۳ در استفاده از وسایل سرمایشی به مصرفه بهینه توجه ویژه داشته باشند.

رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: امید است تأمین برق پایدار امسال که با تلاش مردم و همکاران زحمتکش صنعت برق به‌دست‌آمده است با تداوم همکاری‌ها و فرهنگ شدن مصرف درست نهادینه شود.

Share