دادستان شهرستان سیاهکل خبر داد؛

اجرای حکم تخریب یک واحد صنفی که در حریم خیابان شهر سیاهکل ساخته شده بود

دادستان شهرستان سیاهکل بیان کرد که با رای قطعی ماده ۱۰۰ شهرداری سیاهکل، یک مغازه که در حریم خیابان ساخته شده بود تخریب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دادستان شهرستان سیاهکل بیان کرد که در پی صدور حکم رای قطعی تجدید نظر ماده ۱۰۰ شهرداری سیاهکل مبنی بر ساخت یک واحد صنفی در حریم خیابان اصلی شهر، این مغازه طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۱۰۰ تخریب شد.

هادی نیرومند افزود: ساخت و ساز‌های غیرقانونی مشکلی است که برخی اوقات به دلیل رانت و عبور از ضوابط اداری به داخل شهر‌ها هم کشیده می‌شود، اما دادستانی با عنایت به مطالبه مردم با مسببان طبق قوانین و بدون هیچگونه ملاحظه‌ای برخورد خواهد کرد.

وی افزود: این واحد صنفی مبادرت به افزایش بنا، خارج از شرایط شهرسازی کرده بود که طبق اعلام نظر کارشناسان دادگستری به دلیل رعایت نکردن اصول فنی تخریب شد.

Share