شش عضو شورا از پاسخ های شهردار رشت قانع نشدند+ اسامی

محمدحسین واثق کارگرنیا، علیرضا تاج شهرستانی، حسن کریمی کرنق، شمس شفیعی، مسعود عباس نژاد، مهدی نوری هریس شش عضوی بودند که از پاسخ به سوالات قانع نشدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اعضای شورای شهر رشت در جلسه عصر روز چهارشنبه از پاسخ های شهردار رشت به سوالات قانع نشدند.

پس از ارائه پاسخ به سوالات توسط سیدامیرحسین علوی به ۱۰ سوال اعضای شورا و پس از رای گیری صورت گرفته، از ۱۱ نفر عضو شورا، ۶ نفر از پاسخ های شهردار رشت قانع نشدند.

محمدحسین واثق کارگرنیا، علیرضا تاج شهرستانی، حسن کریمی کرنق، شمس شفیعی، مسعود عباس نژاد، مهدی نوری هریس شش عضوی بودند که از پاسخ به سوالات قانع نشدند.

Share