رئیس شورا حق لغو جلسه را ندارد | غیبت چهار عضو شورا کذب محض است

عضو شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر اینکه رئیس شورا و دیگر اعضا حق لغو جلسه را ندارند، خاطرنشان کرد: باید اعضای شورا در جلسه امروز می‌نشستند و بعد تصمیم گیری می‌کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از حرف تازه، رضا عاشری، عضو شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به لغو جلسه استیضاح شهردار رشت از جانب رئیس شورا، اظهار داشت: لغو جلسه در حیطه اختیاراتشان نیست و نمی‌توانند جلسه را لغو کنند.

این عضو شورا با تاکید بر اینکه رئیس شورا و دیگر اعضا حق لغو جلسه را ندارند، خاطرنشان کرد: باید اعضای شورا در جلسه امروز می‌نشستند و بعد تصمیم گیری می‌کردند.

وی همچنین غیبت چهار عضو حامی ثبات مدیریتی و ادامه کار شهردار در این جلسه را تکذیب کرد و گفت: اعضا در شورا حضور داشتند و این خبر کذب محض بوده است.

Share