در حاشیه اظهارات یک عضو شورا درباره رهاشدگی منطقه ۵ رشت و لزوم انتصاب یک مدیر “قوی”

در ظاهر اگرچه اعضای شورای شهر رشت دخالت در انتصابات را تکذیب کرده اند اما عزل و نصب ها در شهرداری رشت همواره جزء اصلی ترین دغدغه های اعضای شورا بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در آخرین جلسه شورای شهر رشت مسعود عباس نژاد با انتقاد از وضعیت منطقه ۵ رشت گفت: اگر شهردار رشت معتقد بود مدیر شهرداری منطقه پنج ضعیف بوده است باید مدیری قوی تر انتخاب می کرد؛ اقدامات خوبی در شهرداری منطقه پنج در دست انجام بود اما در حال حاضر یکی از دوستان به بنده گفت به دلیل اینکه شهرداری منطقه پنج به حال خودش رها شده، برای نظام در حال ایجاد هزینه است.

اگرچه منظور عضو شورا از رابطه مدیریت شهرداری یک منطقه با هزینه تراشی برای “نظام” چندان مشخص نیست اما اظهارات عباس نژاد درباره عملکرد منطقه ۵ شهرداری رشت درحالی صورت میگیرد که از چندی پیش این زمزمه در شهرداری رشت مطرح شده که “حامد حیدری” که در سابقه کاری او معاونت مالی منطقه ۵ دیده میشود، گزینه یکی از اعضا برای تصدی شهرداری این منطقه است.

در همین راستا باید دید که آیا منظور عباس نژاد از یک مدیر “قوی” نیز ایشان بوده است؟

گفتنی است، در ظاهر اگرچه اعضای شورای شهر رشت دخالت در انتصابات را تکذیب کرده اند اما عزل و نصب ها در شهرداری رشت همواره جزء اصلی ترین دغدغه های اعضای شورا بوده که منجر به سه بار طرح سوال از شهردار رشت شده است.

Share