دخالت عوامل بیرونی در پروسه استیضاح شهردار رشت مانع پیشبرد امور شهری است

مجید عزیزی نایب رئیس شورای اسلامی شهر رشت در خصوص استیضاح شهردار رشت اظهار داشت: دخالت عوامل بیرونی در پروسه استیضاح شهردار رشت مانع پیشبرد امور شهری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از حرف تازه، مجید عزیزی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر رشت در خصوص استیضاح شهردار رشت، اظهار داشت: دخالت عوامل بیرونی در پروسه استیضاح شهردار رشت مانع پیشبرد امور شهری است.

این عضو شورا با تایید موضوع دخالت افرادی خارج از شورا تصریح کرد: در استیضاح اخیر سید امیرحسین علوی شهردار رشت، عوامل بیرونی سعی در دخالت و تغییر نتیجه استیضاح داشته اند.

مجید عزیزی که از اعضای موافق با ادامه کار شهردار رشت و ثبات مدیریتی به شمار می‌رود خاطر نشان کرد: تا همین امروز فشار زیادی تحمل کرده‌ایم و نظرمان با فشار عوامل بیرونی تغییر نمی‌کند.

این عضو شورا همچنین در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به سوالی در خصوص برگزاری جلسه شب گذشته یازده عضو شورا با یک فرد بیرونی، این خبر را تایید کرد و گفت: جلسه به منظور میانجیگری نبوده و به قصد متقاعد کردن اعضا برای برکناری شهردار برگزار شده است.

Share