توییت نماینده ادوار رشت درباره منابع صندوق توسعه ملی

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده ادوار رشت در رشته توییتی خطاب به رئیس قوه قضائیه در رابطه با منابع صندوق توسعه ملی نوشت: بانک صنعت و معدن با ۱۹ میلیارد دلار، بانک ملت با ۱۷ میلیارد دلار بزرگترین بدهکاران به صندوق هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده ادوار رشت در رشته توییتی خطاب به رئیس قوه قضائیه در رابطه با منابع صندوق توسعه ملی نوشت:

 

Share